Những bức vẽ đẹp của “Tuyệt đỉnh sinh vật”

Lê Mai Anh yêu thích vẽ truyện tranh từ nhỏ. Năm lớp 10 cô tham gia CLB truyện tranh và được giới thiệu vẽ minh họa cho bố. Dù chỉ là công việc làm thêm nhưng đem lại cho cô nhiều thú vị…hơn là cô tưởng. Nickname “Tuyệt đỉnh sinh vật” của Mai Anh xuất hiện trên bìa của nhiều series sách, minh họa báo và tạp chí, sau 7 năm cô theo đuổi công việc này. Cô vẫn đang tiếp tục vẽ những bức tranh với mong muốn chúng chạm đến tâm hồn của mỗi người.