Ứng dụng nghệ thuật Typography trong thiết kế quảng cáo

Typography từ lâu đã là một phần quan trọng của lĩnh vực thiết kế quảng cáo. Các nhà thiết kế thường sửdụng Typography để thiết lập chủ đề và điểm nhấn trong một quảng cáo, ví dụ bằng cách sử dụng sự tương phản đậm – nhạt, lớn – bé của văn bản, kết hợp với cách sử dụng màu sắc, hình dạng và hình ảnh để truyền tải một thông điệp cụ thể cho người đọc.