Cách xây dựng cấu trúc hình học của Tỷ lệ vàng (P.2)

Ở phần 1, chúng ta có nhắc đến cấu trúc hình chữ nhật theo tỷ lệ vàng (Golden Rectangle). Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu các tạo ra một hình chữ nhật theo tỷ lệ vàng, và bắt đầu với chỉ một hình vuông cơ bản. Cùng chúng tôi thực hiện theo các bước dưới đây để tạo ra cấu trúc hình học của Tỷ lệ vàng nhé