Công ty Cổ phần SHC Việt Nam – Tuyển nhân viên thiết kế

JOB DESCRIPTION – BẢN MIÊU TẢ CÔNG VIỆC   Date/Ngày:01/12/2014 Chức danh công việc:Nhân viên Thiết kế /Designer Bộ phận:Marketing Báo cáo cho:MKT Manager   Xác định yêu cầu công việc:Thực hiện các hoạt động thiết kế/In ấn. 1. Thiết kế các hình ảnh nhận diện và truyền thông thương hiệu; 2. Thiết kế các sản phẩm phục vụ hoạt động PR-MKT. 3. Biên tập Videos 4. Làm…