Langmaster tuyển dụng chuyên viên video editor

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR Mã vị trí: MA08 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 28/12/2015   THÔNG TIN CHUNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC: CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR CẤP BẬC CÔNG VIỆC: CHUYÊN VIÊN PHÒNG/BAN/ĐƠN VỊ: PHÒNG MARKETING CHỨC DANH QUẢN LÝ TRỰC TIẾP: TRƯỞNG PHÒNG MARKETING TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến…