50 Bức chân dung vẽ chì tuyệt vời (P.2)

Pencil drawing (Vẽ chì) là một trong những thể loại được yêu thích trong các bài được giới thiệu trên Hanoi-Arena. Người ta yêu thích những hiệu ứng tạo cảm xúc, chất thật và tinh tế được tạo bởi những nét vẽ. Hanoi-Arena mời bạn cùng thưởng thức 50 bức chân dung vẽ chì ấn tượng được sưu tầm.