Cuộc thi thiết kế TẮT ĐÈN BẬT Ý TƯỞNG 2014-m

Cuộc thi thiết kế TẮT ĐÈN BẬT Ý TƯỞNG 2014

Tiếp nối thành công của Tắt đèn Bật ý tưởng các năm trước, cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2014”được tổ chức với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2014, sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2014.