TẬP ĐOÀN BK-HOLDINGS TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Tập đoàn BK-Holdings là đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu chuyển giao công nghệ, giáo dục đào tạo và liên doanh, liên kết, đầu tư phát triển Doanh nghiệp. Quy mô công ty: 400CB, NV Doanh thu: hàng trăm tỷ đồng. Thông tin tham khảo về BK-Holdings: http://www.bkholdings.com.vn. Để phục vụ cho nhu cầu hoạt động…