Hanoi-Arena: Tìm hiểu về ngành Thiết kế đồ họa (P2)

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử hình thành, các phòng ban, chức danh và cấp bậc trong ngành thiết kế đồ họa. Hôm nay Hanoi-Arena xin tiếp tục được giới thiệu cùng bạn đọc phần 2 trong bài viết tìm hiểu về ngành Thiết kế đồ họa.