Những lỗi cần tránh khi thiết kế website

Thiết kế web đẹp, bắt mắt là một điều quan trọng nhưng hầu như các doanh nghiệp khi định hình một website đều không chú ý đến cái nhìn của người dùng gât khó chịu cho người dùng và vì thế website sẽ mất đi những khách hàng tiềm năng

Những điều gì để trở thành một nhà thiết kế

Thiết kế, đôi khi được định nghĩa là cả quá trình tiến hành và sản phẩm cuối cùng của một nỗ lực để thoả mãn cá nhân hoặc của sự chuyên nghiệp. Thiết kế cũng là để chứng minh một cái gì đó đẹp thế nào và đôi khi, nó là về sự thay đổi của cuộc sống và ảnh hưởng tới tương lai.