20 tips chuyên nghiệp website di động (phần cuối)

11. Tuân thủ đúng các nguyên tắc và khuôn mẫu UI (Giao Diện Người Dùng) Mọi hệ điều hành đều có một tập hợp UI và các nguyên tắc tương tác được người dùng sử dụng. Nếu bạn kiến tạo một ứng dụng Android, đừng bao giờ chỉ đụng đến thiết kế ứng dụng iOS và dùng nó đúng như thông thường, thay vào đó hãy biết tối…

Những mẫu UI miễn phí tốt nhất năm 2012

Năm 2013 đã tới. Hãy xem trong suốt năm qua những mẫu UI miễn phí (Giao diện người sử dụng – User Interface – khái niệm quen thuộc với những nhà thiết kế chuyên nghiệp) nào được đánh giá cao nhất, và biết đâu bạn chưa có chúng cho công việc của mình.