Hell & Heaven không chỉ đáng sợ mà còn…

Lấy ý tưởng “Địa ngục” và “Thiên đường”, party Halloween 2013 được tổ chức bởi Trường Mỹ thuật đa phương tiện Hanoi-Arena được chia làm 2 phần đối nghịch nhau mang lại nhiều cung bậc cảm giác cho khách tham dự “Hell & Heaven”….