Firefox đã thay đổi logo như thế nào?

Trình duyệt web Firefox mới đây vừa thiết kế lại logo của mình cho năm 2013. Chú cáo lửa trên logo của Firefox có gì mới so với các phiên bản cũ? Cùng khám phá quá trình thay đổi logo của Firefox từ năm 2004 đến nay nhé.