dạy thiết kế đồ họa tốt

Vẽ tranh nghệ thuật bằng … Excel

Thay vì sử dụng Excel như một bảng tính thông thường, một người đàn ông Nhật Bản đã tạo ra những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp nhờ công cụ thông dụng của Microsoft.