Roadshow: “Thử làm Designer cùng Hanoi-Arena”!

Nhân dịp khai trương địa điểm mới tại 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Hanoi-Arena tổ chức Roadshow với chủ đề “Thử làm Designer cùng Hanoi-Arena” dành cho tất cả những bạn yêu thích ngành nghề thiết kế và muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc của những bạn trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực này!