“Student’s day” Bạn đã đặt lịch hẹn với Hanoi- Arena chưa?

Một năm 365 ngày chúng mình đều vui và học hết mình nhưng có một ngày đặc biệt được gọi là ngày truyền thống học sinh, sinh thì mình phải có cái hẹn cũng đặc biệt đúng không nhỉ và một lịch hẹn nhận quà khủng tại Hanoi- Arena có lẽ là gợi ý khá thú vị đó.