Hanoi-Arena: Cuộc thi “Thiết kế nhân vật siêu anh hùng”

Nhằm tăng cường hỗ trợ tới các trung tâm Arena tại Việt Nam, Arena Multimedia Ấn Độ tổ chức một cuộc thi dành cho tất cả các học viên đang theo học tại Hanoi-Arena (thuộc bất cứ học kỳ nào) nói riêng và các trung tâm Arena đang hoạt động tại Việt Nam nói chung. Cuộc thi mang tên: “The superhero design challenge 2013” (Tạm dịch: Cuộc thi thiết kế nhân vật siêu anh hùng).