Hanoi-Arena: Bảo vệ project kì I của học viên D1402M

Ngày nay, bộ nhận diện thương hiệu được coi như một trong những tài sản quan trọng và quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Bộ nhận diện thương hiệu không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc truyền đi thông điệp sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh, doanh số bán mà còn định vị hình ảnh trong tâm trí khách hàng để tạo đà cho…