Bí mật việc mọi quảng cáo đồng hồ đều chỉ 10h10-m

Bí mật việc mọi quảng cáo đồng hồ đều chỉ 10h10

Brady Haran đã tạo ra một video khiến bạn giật mình về một điều bạn có thể không chú ý, nhưng có thể từ giờ trở đi cách nhìn các quảng cáo đồng hồ đeo tay của bạn sẽ khác. Đồng hồ đeo tay trong các quảng cáo này thường chỉ thời điểm sau 10 giờ một chút: chính xác là 10h10.