Bộ sưu tập những danh thiếp nổi (pop-up) độc đáo

Một danh thiếp có khả năng tương tác với người nhận nó. Một danh thiếp độc đáo, nổi bật hơn so với tất cả các danh thiếp thông thường. Một danh thiếp thể hiện sự sáng tạo và gây ấn tượng mạnh cho khách hàng… Đó chính là những mẫu danh thiếp nổi (pop-up) trong bài viết dưới đây.