Cuộc thi thiết kế Electrolux Design Lab 2014

Cuộc thi thiết kế Electrolux Design Lab 2014

Bà Elizabeth Png-Read – Giám đốc thương hiệu và Truyền thông khách hàng của Electrolux Việt Nam đã chia sẻ: “Cuộc thi thiết kế Electrolux cho chúng tôi cơ hội tiếp cận với những tài năng thiết kể nổi trội nhất cũng như cho phép thương hiệu Electrolux luôn luôn thách thức bản thân để tạo ra những giá trị và giải pháp tốt nhất dành cho người tiêu dùng.”