Phân hóa nghề nghiệp và sự lên ngôi của ngành đồ họa đa Phương tiện

Nằm trong nhóm các ngành nghề tạo được sự đột phá về nhu cầu nguồn nhân lực, ngành đồ họa đa Phương tiện đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ nguồn nhân lực. Nói đến cụm từ “đồ họa đa Phương tiện” cách đây khoảng 10 năm thì hầu như khái niệm về nghề hoàn toàn gần như là rất mơ hồ tuy…

Phong phú nghề Thiết kế đồ họa

Có thể nói, rất nhiều “lời đồn đại” rằng thiết kế đồ họa là nghề hái ra tiền. Quả thật cũng có nhiều chuyên viên về ngành này được săn đón. Tuy nhiên, “thiết kế đồ họa” là một cụm từ khá rộng, bao gồm nhiều loại kỹ năng khác nhau, cho nên cần hiểu rõ ràng và chi tiết hơn mới có thể nhận định về nghề này.