Multimedia dưới góc nhìn của một nửa thế giới

Thực tế hiện nay cho thấy, nữ giới ngày càng bình đẳng và có đầy đủ các quyền lợi như nam giới. Phụ nữ hoàn toàn được tự do theo đuổi, lựa chọn nghề nghiệp mà mình thích. Đặc biệt trong số đó là nhóm ngành thiết kế – truyền thông – giải trí thu hút lượng lớn nữ giới tham gia bởi tính sáng tạo, hiện đại và năng động.