Tuyển sinh hệ chính quy chương trình hợp tác quốc tế ngành đồ họa

Ngành đồ họa hay còn gọi với cái tên (mỹ thuật đa phương tiện) được nhận xét là nghề của những bí mật không có tên vì cũng là những phần mềm đó, cũng là công cụ đó, cũng là lý thuyết đó nhưng mỗi người họ lại thể hiện hoàn toàn khác nhau, vì sản phẩm phải chính là cảm xúc và sự bay bổng trong ý tưởng của cá nhân.

Phân hóa nghề nghiệp và sự lên ngôi của ngành đồ họa đa Phương tiện

Nằm trong nhóm các ngành nghề tạo được sự đột phá về nhu cầu nguồn nhân lực, ngành đồ họa đa Phương tiện đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ nguồn nhân lực. Nói đến cụm từ “đồ họa đa Phương tiện” cách đây khoảng 10 năm thì hầu như khái niệm về nghề hoàn toàn gần như là rất mơ hồ tuy…