Chương Bee và “Hiệp sĩ” thủ khoa Mỹ thuật

Chương Bee, sinh năm 1990, tên thật là Vũ Hoàng Chương, tốt nghiệp cử nhân khoa Mỹ thuật công nghiệp, chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tại đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê thiết kế, khi là sinh viên, Chương làm freelance cho một vài dự án. Sau khi ra trường, Chương đang làm việc tại Hoa Thị Studio.