Sự kiện thiết kế vì cộng đồng: Trung Thu Cho Em

Trung Thu Cho Em là 1 sự kiện gây quỹ từ thiện cho Làng trẻ Hòa Bình- nơi nuôi dưỡng
hơn 100 em nhỏ khuyết tật chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam, do CLB Golden Key

RMIT và CLB Cựu Du Học Sinh Úc tại Việt Nam (VGAC) tổ chức vào ngày 18/09/2013.