Liên hoan phim ngắn Aesthetica 2013

Aesthetica tìm kiếm các nhà làm phim bằng các công trình sáng tạo và truyền cảm có thể thúc đẩy sự phát triển của thể loại phim ngắn. Dù bạn mới tốt nghiệp hay đã làm phim trong nhiều năm, hãy đến và thử sức tại Liên hoan phim ngắn Aesthetica.