Những kiệt tác từ bữa ăn hàng ngày của Lee Samantha

Nghệ sĩ người Malaysia cho biết cô phác thảo thiết kế của mình trước khi thực hiện chúng để chúng được đẹp mắt nhất và tránh lãng phí thực phẩm. ” Công cụ ” để tạo hình những tác phẩm của cô bao gồm kéo, dao và tăm… [xem thêm]