Kinh nghiệm khi thiết kế bìa sách

Người ta nói rằng “Đừng đánh giá cuốn sách vì bìa của nó”, nhưng đây chắc chắn là một quan điểm sai lầm. Bìa sách chính là điểm bắt mắt đầu tiên. Một bìa sách thiết kế ấn tuợng sẽ quyết định đến hứng thú mua sách của công chúng.