Kinh ngạc với chú rồng giấy đầy sức mạnh

Các chuyên gia thiết kế đến từ INK studio đã ngày đêm làm việc để tạo một tác phẩm Chú Rồng làm bằng giấy hết sức kinh ngạc. Không chỉ đơn giản là cắt, ghép, dán lại với nhau mà đó là một quá trình tạo dựng sản phẩm 3D trên máy tính, và sau đó là sự kỳ công. Nói chung là hãy xem tác phẩm và quá trình làm việc của họ.