Pacific Rim và cách xử lý kĩ xảo đồ họa chuyên nghiệp

Pacific Rim và cách xử lý kĩ xảo đồ họa chuyên nghiệp

Với nội dung đa phần là những cảnh khoa học viễn tưởng, Pacific Rim là bộ phim được xây dựng chủ yếu dựa trên những kỉ xảo đồ họa vi tính (CGI – Computer-generated imagery). Hanoi-Arena xin giới thiệu phần clip ngắn hậu trường của bộ phim này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về kỉ xảo đồ họa vi tính CGI.