Film Editor- người tạo nên diện mạo mới cho những thước phim

Film Editor là làm gì Công việc của Film Editor (dựng phim) hiểu đơn giản là chọn lọc, lược bỏ những đoạn phim không cần thiết và xâu chuỗi chúng lại với nhau một cách có chủ ý để thành một bộ phim hoàn chỉnh. Nếu quay phim tạo ra các “nguyên liệu” thì dựng phim là công đoạn nơi bộ phim được “chế biến” và “đóng gói”….