Trường Hanoi-Arena triển khai chương trình AMSP phiên bản 2014

Sáng thứ 4 ngày 28/8/2013, tại Trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Hanoi-Arena đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu và lên kế hoạch triển khai chương trình AMSP phiên bản 2014 thay thế cho phiên bản AMSP 2013 trước đây. Chương trình AMSP 2014 sẽ chính thức được đưa vào giảng dạy tại Trường Hanoi-Arena bắt đầu từ ngày 1/9/2013.