Web Designer hợp tác cùng Web Developer, tại sao không?

Nằm trong chuỗi bài viết “Shape The Future Together”, bài viết từ HNAR CLASS kì này sẽ xoay quanh công việc của web designer – một vị trí cực thu hút mà các bạn có thể làm sau khi hoàn thành học kì 2 ở trường Hanoi- Arena.