thumbnail

Cùng Hanoi-Arena “ Kiếm tiền với Thiết kế Đa phương tiện”

Ngày nay, thiết kế đồ họa đã trở thành một ngành dịch vụ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hầu hết các ngành nghề khác trong xã hội. Nếu bạn được biết rằng mức lương của một designer tại các công ty từ 400 – 1500 USD/ tháng và làm free-lancer ( làm việc tự do) với thu nhập 2000 USD/tháng thì đừng lấy làm lạ. Làm cách…