Hãy ví mình như một nghệ sĩ khi đến với công nghệ đa phương tiện

Người nghệ sĩ luôn có sự bay bổng và điều đó rất cần thiết với những người làm về truyền thông đa phương tiện hay gọi cách khác là ngành nghề công nghệ đa phương tiện. Đôi khi sự lựa chọn ngành nghề để theo đuổi không nằm ở bất cứ lý do nào mà chỉ đơn giản là mình thích thì mình học thiết kế thôi, bạn có nghĩ vậy không?