Hanoi- Arena tưng bừng các hoạt động chào mừng tuổi mới

Tháng 7/2015, đánh dấu 7 năm Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi- Arena có mặt với sứ mệnh đào tạo theo mô hình chuyển giao công nghệ quốc tế. Hướng đến ngày thành lập nhà trường đã có những hoạt động rất sôi nổi trong đó có cuộc thi làm thiệp Hanoi- Arena Birthday Cards.