Nhà thiết kế thường… ham chơi

Tôi hiện được gọi là giám đốc sáng tạo, nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn dành cho việc thiết kế. Và khi nói chuyện với những người làm thiết kế khác với nhiều chức danh khác nhau, tôi nhận ra rằng, ham chơi là lý do kéo họ đến với nghề thiết kế!