Hội thảo “Làm phim hoạt hình cùng chuyên gia Disney Animation”

Rất nhiều cơ hội học hỏi tốt nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, tầm nhìn của bạn có thể chỉ đến một lần trong đời và Hội thảo “Làm phim hoạt hình cùng chuyên gia Disney Animation” là một trong những cơ hội đó. Với vị khách mời đặc biệt Shanmuga Sundaram – chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm đến từ Ấn Độ trong lĩnh vực sáng tạo nhân vật hoàn hình, vô cùng nổi tiếng trên thế giới!