Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Font

Có lẽ Typography đang là món chủ đạo của đa số dân thiết kế hiện nay. Các bạn có thể thấy rất nhiều album của ca sĩ được thiết kế bằng Typography, rất nhiều poster quảng cáo đang thịnh hàng xu hướng này.