Cuộc thi thiết kế Logo – Slogan Du lịch Đà Nẵng 2013

Nhằm hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, trong đó logo và slogan đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh du lịch Đà Nẵng xuất hiện chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách cũng như doanh nhân và các nhà đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Cuộc thi Logo – Slogan Du lịch Đà Nẵng 2013 từ ngày 13/07/2013 đến ngày 01/01/2014.