Multimedia và tư duy định hướng phong cách đồ họa đa phương tiện

Nói đến định hướng phong cách thì nghề nào cũng có nhưng riêng với đồ họa đa phương tiện thì định hướng không đơn giản bởi nó phải mang những nét đặc trưng của người thể hiện, nó là sự tổng hòa của thế giới những sắc màu và công nghệ, hơn thế nó còn phải thể hiện đúng nhất về ý tưởng.

Phân hóa nghề nghiệp và sự lên ngôi của ngành đồ họa đa Phương tiện

Nằm trong nhóm các ngành nghề tạo được sự đột phá về nhu cầu nguồn nhân lực, ngành đồ họa đa Phương tiện đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ nguồn nhân lực. Nói đến cụm từ “đồ họa đa Phương tiện” cách đây khoảng 10 năm thì hầu như khái niệm về nghề hoàn toàn gần như là rất mơ hồ tuy…