Mỹ thuật đa phương tiện – không chỉ là đam mê

Xuất hiện ở Việt Nam cách đây khoảng chục năm, mỹ thuật đa phương tiện không còn là một ngành nghề quá mới mẻ. “Nó” đang nóng lên từng ngày khi mà việc lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ đang dần thay đổi.