Cuộc thi thiết kế "Book Trailer Quyển Sách Thay Đổi Cuộc Đời"

Cuộc thi thiết kế “Book Trailer Quyển Sách Thay Đổi Cuộc Đời”

Cuộc thi thiết kế “Book Trailer Quyển Sách Thay Đổi Cuộc Đời” là là một là sân chơi để các bạn trẻ cả nước chia sẻ niềm đam mê đọc sách bằng hình thức quay video clip ngắn, cảm nhận hoặc giới thiệu về một quyển sách bạn tâm đắc và tạo cảm hứng đọc cho các em học sinh từ 12-18 tuổi.