Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Việt Nam” 2014-m

Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Việt Nam” 2014

Hội Truyền thông số và Hiệp Hội Internet Việt Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Việt Nam” với thông điệp “Mỗi công dân một bức ảnh thể hiện tình yêu gia đình, quê hương và đất nước”