Trở thành Freelance Designer

Trong những bài viết trước của “Shape The Future Together” chúng ta đã cùng nhau bàn về hướng đi nào giúp designer dễ dàng thành công hơn cũng như cách thức hợp tác ra sao để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất. Thế còn môi trường làm việc của một Freelance Designer thì sao?