Hanoi-Arena: Giao lưu cùng với các chuyên gia thiết kế

Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena xin thông báo: vào ngày 25/11/2013 sắp tới, Arena Multimedia Ấn Độ sẽ tổ chức buổi trò chuyện trực tuyến thông qua www.onlinevarsity.com dành cho tất cả học viên đang theo học tại Arena về chương trình học AMSP phiên bản mới nhất.