Menu mùa hè cho các teen tại Trường Hanoi-Arena

Những ngày tháng xả hơi mùa hè của các teen đã thực sự bắt đầu rồi. Chào đón mùa hè sôi động 2013, Trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Hanoi-Arena dành tặng rất nhiều học bổng và quà tặng cho các teen thông qua các chương trình ưu đãi.

Cùng Hanoi-Arena đánh thức tài năng bạn

Bạn là học sinh cuối cấp, bạn đang là sinh viên. Có bao giờ bạn ngồi suy ngẫm và tự đặt ra những câu hỏi như thế này:“Mình thích làm gì?”,“Mình có tài năng gì?”,“Mình còn có thể làm được những gì?”,“Mình nên đi theo hướng nào?”