Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn-m

Bộ sưu tập Typography truyền cảm hứng cho bạn

Typography là từ ghép bởi “Typo” “và graphic” để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn. Nó là là sự kết hợp đầy khéo léo và nghệ thuật nhằm đem lại cho người xem cảm giác dễ đọc nhất, nổi bật nội dung cũng như truyền tải được ý đồ của bản thiết kế tới người đọc.