Quảng cáo iPad Air đầy tính nghệ thuật -m

Quảng cáo iPad Air đầy tính nghệ thuật

Cuối tuần vừa rồi, Apple đã cho chạy một đoạn quảng cáo mới đầy tính nghệ thuật giành cho sản phẩm iPad Air và nhấn mạnh những khả năng mà chiếc tablet này có thể làm được ở nhiều lĩnh vực nhác nhau